Lotři na dobré Cestě

Vzdělávací seminář projektu Lotři na dobré Cestě
Vzdělávací seminář „Aktivní občané a média“ odstartoval v sobotu 16. 3. 2013 zcela výjimečný projekt s názvem „Lotři na dobré Cestě“, který je společnou akcí dvou neziskových organizací – Občanského sdružení Cesta Náchod a Vodáckého oddílu Lotři Hronov.
Na seminář přijelo 34 účastníků z různých organizací , ale i jednotlivců, kteří se chtěli dozvědět něco o tvorbě internetových stránek, o fotografování a o komunikaci s médii.Těchto informací se jim dostalo od těch nejpovolanějších.Jako lektoři zde totiž hostovali pánové Jan Rybář, známý fotograf a novinář a Ing. Roman Mucha, který je odborníkem na tvorbu a optimalizaci internetových stránek.
Další informace související s projektem „Lotři na dobré Cestě“ jsou k dispozici na www.spolecnysvet.cz a na internetových stránkách organizací www.stacionarcesta.cz a www.Lo3.cz.