CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ


Úhrada za pobyt ve službě Chráněného bydlení je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


S platností od 1.2.2023 se stanovena úhrada pro službu Chráněné bydlení následovně:

UBYTOVÁNÍ CENA
Jednolůžkový pokoj 190 Kč / den
Dvoulůžkový pokoj 170 Kč / den

STRAVA CENA
Snídaně 20 Kč
Oběd 75 Kč
Večeře 30 Kč
Svačina 15 Kč

Částka za ubytování se hradí dle aktuálního počtu dní v měsíci.

Částka za stravu se hradí dle skutečně odebraných jídel v měsíci.

Úhrada za poskytovanou péči
Úhrada za péči je hrazena částkou ve výši 130 Kč za hodinu poskytnuté péče.