Pozvánka do Stacionáře Cesta 22.3.2013

Nový automobil pro OS Cesta
V pátek 22. března proběhne slavnostní předání automobilu Renault Master pro potřeby stacionáře Cesta v Náchodě.
Předání vozu se uskuteční ve 13.30 hodin v prostorách stacionáře Občanského sdružení Cesta ve Vítkově ulici v Náchodě-Bělovsi, kde ho v rámci projektu „Sociální automobil“ předají zástupci společnosti Kompakt s.r.o. za účasti starosty města Náchoda Jana Birke do užívání klientům stacionáře.
Vůz byl zakoupen díky firmám našeho regionu, které přispěly na jeho pořízení formou umístění své reklamy přímo na voze.„Automobil bude sloužit ke svozům hendikepovaných dětí do obou zařízení OS Cesta a rovněž bude zajišťovat dopravu na nespočet akcí, které sdružení pro své klienty pořádá. Každý den toto auto najede přibližně 170 km. Nový vůz nahradí ten dosavadní, který je již nevyhovující a často z technických důvodů mimo provoz“, vysvětlila ředitelka stacionáře Denisa Voborníková.

Firma Kompakt spol. s r. o., která tyto projekty organizuje, se zaměřuje na vozový park pro dětské domovy, sociální ústavy, školy a další zařízení pečující o hendikepované děti a dospělé.
Občanské sdružení Cesta oslaví v letošním roce dvacáté výročí od svého založení a lepší dárek si klienti snad ani nemohli přát.
O klienty ve věku 7 – 50 let je v tomto sdružení pečováno ve dvou zařízeních, a to jednak v denním stacionáři, a dále pak formou odlehčovací služby s nepřetržitým 24hodinovým provozem. O.s. Cesta klientům nabízí spoustu činností jako je např. plavání, canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solné jeskyně, keramika, chráněné dílny, pozemky, vaření a mnoho sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí.
Slavnostního předání „sociálního automobilu“ se zúčastní zástupci firem, které se na jeho zakoupení podílely a představitelé města Náchoda – starosta Jan Birke.