STACIONÁŘ CESTA NÁCHOD z.ú. – O NÁS

 

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení.

 

Stacionář Cesta Náchod z.ú. provozuje:

Denní stacionář – sídlící v Náchodě – Babí, ulice Na Vyšehradě 67
 
 
Odlehčovací službu – ambulantní a pobytovou – sídlící v Náchodě, Vítkova ul., čp. 3
 
 
Chráněné bydlení – sídlící v Hradci Králové, část Pražské Předměstí, Jungmannova 1437/31.

 
 
 
 
 

HISTORIE

Z podnětu rodičů a přátel postižených dětí bylo v Náchodě v roce 1993 založeno Občanské sdružení Cesta jako nestátní nezisková organizace, s cílem vybudovat účelové zařízení na pomoc dětem s postižením a jejich rodinám. Za podpory Okresního a Městského úřadu v Náchodě, Sdružení zdravotně postižených a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým se to podařilo.

V lednu 1994 byl zahájen zkušební provoz stacionáře Cesta, v únoru nastoupily první děti, v průběhu roku další a od září byl stacionář v plném provozu.

Do srpna roku 1998 provozoval stacionář svou činnost v pronajatých místnostech náchodského Déčka.

Od září 1998 je umístěn v bezbariérové přízemní budově v Náchodě – Bělovsi. Budova je účelově rekonstruována pro denní provoz stacionáře.

Zvyšující se věk dětí i pečujících osob, a tím i zvyšující se náročnost péče o děti s postižením donutil členy občanského sdružení zabývat se myšlenkou rozšíření služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Ke konci roku 2005 tyto myšlenky dostaly konkrétní podobu. Městský úřad v Náchodě nabídl našemu sdružení bezbariérový domek v Náchodě u penzionu Marie. Občanské sdružení se rozhodlo rozšířit své služby o odlehčovací (respitní) službu a provozovat ji v nově získaném domku. Služba je určena pro rodiny nebo osoby pečující o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením za účelem odpočinku pečujících, v případě nemoci a rekonvalescence pečujících nebo jiné překážky omezující řádnou péči o postiženou osobu.

Poslední čtvrtletí roku 2005 se neslo ve znamení příprav na tuto novou službu a začátkem roku 2006 mohl začít zkušební provoz.

Na začátku roku 2016 bylo Občanské sdružení Cesta přejmenováno na Stacionář Cesta Náchod z.ú.

V roce 2019 byla započata rekontrukce budovy Stacionáře, v ulici Na Vyšehradě 67 v Náchodě-Babí. Provoz denního stacionáře byl přestěhován do těchto krásných prostor v květnu 2020. Nové moderní prostory nám umožňují poskytovat sociální služby pro větší počet klientů a v krásném prostředí, v blízkosti přírody. Velké dík patří všem spolupracujícím organizacím a především Městskému úřadu Náchod, který nás podporuje a bez jehož velké pomoci by náš nový stacionář nevznikl.

Dalším úspěchem roku 2020 je schválení projektu pro rekontrukci budovy Odlehčovací služby, která se v roce 2021 bude též stěhovat do lépe vybavených prostor, v ulici Vítkova 3, Náchod-Běloves.

V listopadu 2020 jsme přivítali dva důležité členy našeho Stacionáře, miniponíky Pepsi a Vilíka, kteří klientům i nám dělají každý den velkou radost a jsou naší neodmyslitenou součástí. Klienti se o ně pečlivě starají, krmí je a chodí s nimi na procházky.

V září 2021 se odlehčovací služba Stacionáře Cesta stěhuje do nově zrekonstruovaných bezbariérových prostor, ve Vítkově ulici, čp. 3, v Náchodě-Bělovsi, které jsou lépe vybaveny, a připraveny pro větší kapacitu klientů této pobytové či ambulantní služby.

V září 2021 také nově otevíráme další pobočku Stacionáře Cesta, a to v Hradci Králové, kde jsme pro naše klienty připravili Chráněné bydlení, které poskytuje opravdový DOMOV pro mentálně postižené klienty, či klienty s kombinovanou vadou, kteří se zde učí žít samostatně a my jim k tomu poskytujeme pomoc a podporu pro pocit jistoty a bezpečí.