PROJEKTY EU

Projekt

MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI ODLEHČOVACÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu jsou stavební úpravy interiéru objektu Stacionáře Cesta Náchod, z.ú., v ulici Vítkova 3, Náchod. Touto aktivitou se zvýší výraznou měrou podmínky klientů, využívající tuto sociální službu. Zejména z oblasti MAS Stolové hory.