STACIONÁŘ CESTA NÁCHOD z.ú.

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení.

 
 

Pro tyto účely provozujeme

 

● Denní stacionář

● Odlehčovací službu

Kontakt na kompetentní osobu:

 

Denisa Voborníková – ředitelka účelových zařízení

 

Telefon: +420 737 219 833

 

Cílová skupina pro Denní stacionář je 7 - 56 let a pro Odlehčovací službu 5 - 56 let. Obě tyto služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna.

PRIVATE DONORS

We thank the following people very much for the expression of goodwill and support of our centre by providing a donation or financial contribution:
JAN BIRKE
(mayor of Náchod and representative in the Parliament of the Czech Republic)
JAROSLAV DUŠEK
(theatre and film actor, director)
WALTER ERBER
(musician - Tibetan drums)

JAK MŮŽETE POMOCI

V současné době sháníme prostředky na pořízení nového vozu sloužícího k přepravě klientů. Pokud nám chcete pomoci, zřídili jsme pro tento účel e-mailovou chránku:
   
Poskytněte finanční dar s určením nebo bez určení účelu.
 
Darujte věcný dar pro organizaci nebo na určenou akci.
 
Darujte nám službu, která nám ulehčí činnost nebo vyřeší údržbu využívaných objektů.
 
Zapojte se do dobrovolnictví při běžném provozu, při organizaci akcí nebo při správě objektů.
 
Staňte se sponzorem poskytnutím materiální či finanční záštity některé služby nebo akce.
Kontakt na kompetentní osobu:
 
Ivana Bardonová – předsedkyně a statutární zástupce spolku
 
Telefon: +420 732 348 251
Č.ú.: 163530452/0300 ČSOB a.s., pobočka Náchod
 
Všem dárcům a dobrovolníkům jménem našich uživatelů srdečně děkujeme.

NAŠI PARTNEŘI A SPOLEČNÉ PROJEKTY

FARMA WENET BROUMOV z.s. - www.wenet.cz
Rádio Applaus - www.radioapplaus.com
Nadační fond PRiorita - www.priorita.org
Společný svět | Lotři na dobré Cestě - www.spolecnysvet.com
Základní škola, Náchod, Komenského 425 - www.komenskehozsnachod.cz
Turistický oddíl mládeže 3802 Lotři | Hronov - www.lo3.cz
DDM Domino Hronov - www.dominohronov.cz
Středisko volného času Déčko | Náchod - www.deckonachod.cz
Mládež Církve bratrské v Náchodě - www.mladeznachod.cz
Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana - www.zsjzemana.cz
Střední odborná škola sociální, Evangelická akademie, Náchod - www.socea.cz