STACIONÁŘ CESTA NÁCHOD z.ú.

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení.

 
 

Pro tyto účely provozujeme

 

● Denní stacionář

● Odlehčovací službu

Kontakt na kompetentní osobu:

 

Denisa Voborníková
statutární orgán, ředitel
Telefon: +420 737 219 833
Kontakt pro zájemce o službu:

 

Bc. Zuzana Votavová
sociální pracovník, zástupce ředitele
Telefon: +420 733 117 576

 

Cílová skupina pro Denní stacionář je 7 - 61 let a pro Odlehčovací službu 5 - 56 let. Obě tyto služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna.

SOUKROMÍ DÁRCI

Naše veliké poděkování za projevení dobré vůle a podporu našeho zařízení poskytnutím daru či finančního příspěvku patří těmto osobám:
JAN BIRKE
(starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu České Republiky)
JAROSLAV DUŠEK
(divadelní a filmový herec, režisér)

„Denní stacionář v Náchodě“

Investor: Stacionář Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod

Místo realizace projektu: Stávající bytový dům nacházející se na adrese Na Vyšehradě č.p. 67, Babí u Náchoda

Termín realizace: 2018 – 2019

Posláním stacionáře je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění. Hlavním důvodem realizace projektu je stávající nedostačující zázemí sociální služby, které nevyhovuje jak kapacitně, tak svým vybavením a umístěním.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb, čehož bude dosaženo přestěhování denního stacionáře do nově zrekonstruovaných prostor.V novém zázemí sociální služby budou poskytovány terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního či kombinovaného postižení.

V rámci realizace projektu dojde knákupu a následné rekonstrukci budovy, která se nachází na adrese Na Vyšehradě č.p. 67, Babí u Náchoda. Zmíněná budova je bývalý bytový dům, který bude celý přestavěn a uzpůsoben pro potřeby sociální služby. Součástí realizace projektu je i nákup nového vybavení a nábytku budovy.

Nové prostory umožní poskytovateli služby lépe realizovat svoje aktivity s ohledem na věkově širokou cílovou skupinu. Klienti budou tak mít vhodný prostor pro své aktivity, naučí se navazovat sociální kontakt a mnoho dalšího. Projekt pozitivně přispěje k rozvoji této sociální služby na území města Náchod a jeho blízkém okolí.

Hlavním výstupem projektu bude zrekonstruovaná a nově vybavená budova, která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb nestátní neziskovou organizací Stacionář Cesta Náchod z.ú..

Na projekt „Denní stacionář v Náchodě“ je poskytována finanční podpora z EU.

PODPORUJÍ NÁS

Saar Gummi Czech Červený Kostelec - www.sgc.cz
Wikov MGI a.s. | Mechanická převodová zařízení - www.wikov.cz
ProjectSoft HK a.s. | Řízení a vizualizace technologických procesů | Strojní a technologický inženýring | Výrobní informační systémy - www.projectsoft.cz
Konto BARIÉRY | Nadace Charty 77 - www.kontobariery.cz
Studio Kateřina s.r.o. | Studio regenerace a zdravého životního stylu - www.studio-katerina.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz
SMART-TEC s.r.o. | Zakázkový vývoj a výroba hardware a software - www.smart-tec.cz
Alprim CZ s.r.o. | Zemní a výkopové práce | Demolice | Bourací práce | Půjčování stavební mechanizace - www.alprim.cz
Město Náchod - www.mestonachod.cz
Královéhradecký kraj - www.kr-kralovehradecky.cz
Nadační fond J&T | Náhradní rodinná péče | Pomoc v nouzi | Handicapovaní a nemocní | Hospicová péče | Modernizace nemocnic | Podpora zvířecích útulků | Osvěta a vzdělávání - www.nadacnifondjt.cz
Evropský sociální fond v ČR |  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - www.esfcr.cz

JAK MŮŽETE POMOCI

V současné době sháníme prostředky na pořízení nového vozu Ford Transit sloužícího k přepravě klientů. Pokud nám chcete pomoci, zřídili jsme pro tento účel e-mailovou schránku:
   
Poskytněte finanční dar s určením nebo bez určení účelu.
 
Darujte věcný dar pro organizaci nebo na určenou akci.
 
Darujte nám službu, která nám ulehčí činnost nebo vyřeší údržbu využívaných objektů.
 
Zapojte se do dobrovolnictví při běžném provozu, při organizaci akcí nebo při správě objektů.
 
Staňte se sponzorem poskytnutím materiální či finanční záštity některé služby nebo akce.
Č.ú.: 163530452/0300 ČSOB a.s., pobočka Náchod
 
Všem dárcům a dobrovolníkům jménem našich uživatelů srdečně děkujeme.

SBÍRKA NA NOVÝ VŮZ - LOGA SPONZORŮ

Autobusová a nákladní doprava, logistika, celní služby, čerpací stanice, autoservis - CDS s. r. o. Náchod
Nadrozměrná přeprava a doprava GOIS
Vnitrostátní doprava,mezinárodní doprava a skladování - PAP TRUTNOV s.r.o.
Paliva, maziva, autodíly a pracovní oděvy - OLVAN Náchod
Účty s.r.o. - účetní společnost, audity, daňové poradenství
PaP automatizace a regulace, spol. s r.o. Jaroměř
DANOS Pardubice, s.r.o.
THERMO INDUSTRY, a. s. - termoizolační nátěr AERO-THERM® - výroba a vývoj
LOM Babí, a.s. - kamenivo pro stavební účely Trutnov, prodej štěrku a kameniva
ALKSTAV s.r.o. – Stavební firma
JHP Computers | dodavatel informačních technologií
Autobazar Náchod - Kupujete nebo prodáváte vůz? Přijďte k nám!
Když domov, tak DOMIVO!
Výroba plastových bazénů
TOGAZ - Garážová, průmyslová vrata, garážové pohony
GOLL - velkoobchod s nápoji
Specialisté na projekty ocelových konstrukcí a opláštění - SKÁLA & VÍT
TORUMIA s.r.o.
NON STOP EXPRES s.r.o.
ENVISTONE spol. s.r.o.
Systemair - Česká republika | www.systemair.com
GON Hradec Králové, a.s.
Požární technika KOMET s.r.o. | Modernizace požární techniky
SomaD – celní služby
Tiskárny etiket, čárový kód, snímače | ETIGRAF
ATELIER TSUNAMI | www.atsunami.cz
LÉKÁRNA U ITÁLIE NÁCHOD - cesta za vaším zdravím | www.lekarnauitalie.cz
Mobil Náchod, Tábor - servis, výkup, mobily a navigace | www.mobil-nachod.cz
Wikov MGI a.s. | Mechanická převodová zařízení - www.wikov.cz
ATAS elektromotory Náchod a.s. - www.atas.cz

NAŠI PARTNEŘI A SPOLEČNÉ PROJEKTY

FARMA WENET BROUMOV z.s. - www.wenet.cz
TJ Sokol Běloves - www.sokolbeloves.estranky.cz
Společný svět | Lotři na dobré Cestě - www.spolecnysvet.com
Základní škola, Náchod, Komenského 425 - www.komenskehozsnachod.cz
Turistický oddíl mládeže 3802 Lotři | Hronov - www.lo3.cz
DDM Domino Hronov - www.dominohronov.cz
Středisko volného času Déčko | Náchod - www.deckonachod.cz
Mládež Církve bratrské v Náchodě - www.mladeznachod.cz
Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana - www.zsjzemana.cz
Střední odborná škola sociální, Evangelická akademie, Náchod - www.socea.cz