ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


KDE POSKYTUJEME ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

Odlehčovací služba je poskytována v Náchodě, v Bartoňově ulici 897 v bezbariérovém domku, který se nachází mezi penzionem Marie a Domovem důchodců. 

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, odpovídající, avšak pouze dočasnou, péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby.

CÍLE SLUŽBY

Cílem odlehčovací služby je poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním
– překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
– podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám ve věku 5 – neomezeně let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna. Služba je určena uživatelům z celé České republiky, primárně však uživatelům z Královehradeckého kraje.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Poskytujeme sociální službu v rozsahu základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, mezi něž patří

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.


PRINCIPY SLUŽEB

 • Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb.
 • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů.
 • Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů.
 • Důraz na sociální začleňování uživatelů.
 • Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.


KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Ambulantní forma služby je poskytovaná denně od 6.00 do 18.00 hodin.
Pobytová forma služby je poskytovaná každý den nepřetržitě.


KAPACITA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Ambulantně můžeme odlehčovací službu poskytnout současně maximálně 5 uživatelům. Pobytová forma služby může být poskytnuta současně maximálně 5 uživatelům.


JAK SE K NÁM DOSTANETE

Uživatelé mohou využít dopravu, kterou zajišťuje Stacionář Cesta Náchod z.ú. pomocí svého automobilu, speciálně upraveného pro potřeby osob s poruchou hybnosti.
CO SI VZÍT NA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU S SEBOU


Osobní doklady a jiné dokumenty, pokud Vám byly vystaveny

 • Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, pas, průkaz ZTP.

Léky

 • Pravidelně užívané léky, které máte naordinované a nadávkováné v lékovnicích. Je důležité znát, na jaké léky, případně látky máte alergii.

Zdravotní a kompenzační pomůcky, pokud je používáte

 • Brýle, naslouchadla, invalidní vozíky, kočárky.

Ošacení a další věcí osobní potřeby dle vlastního uvážení

 • Oblečení a obuv pro aktuální roční období pobytu (domácí oblečení a obuv dle vlastního výběru (nejsou vhodné pantofle, raději volte zavřenou domácí obuv), spodní prádlo, oblečení na spaní, župan, vždy ve větším množství u lidí méně pohyblivých a trpících inkontinencí, kapesníky (raději papírové), ponožky, pokrývky hlavy.
 • Doporučené šatstvo a obuv: /7x ponožky/ 7x kalhotky, trenky/ 3x košilka, nátělník/ 3x pyžamo, noční košile/ 5x triko krátký + 5x triko dlouhý rukáv/ 2-3x mikina, svetr/ 1-2x bunda, sako/ 5x tepláky, domácí kalhoty/ 2x kraťasy/ 1-2x dlouhé kalhoty/ 1-2x bačkory/ 1-2x obuv na ven/ NUTNO OZNAČIT NA RUBU TEXTILNÍM FIXEM !!!

Hygienické a zdravotní pomůcky

 • Mýdlo, pomůcky pro hygienu dutiny ústní, kosmetické výrobky, které používáte (tělové mléko, tekuté mýdlo, pěna do koupele, apod.), hřeben, holící potřeby, používáte-li je.
 • U inkontinentních vložné pleny nebo plenkové kalhotky, podložky do postele.

Ostatní věci dle vlastního uvážení

 • Oblíbené hračky, knížky atd.