STACIONÁŘ CESTA NÁCHOD z.ú. – O NÁS

 

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení.

 

Stacionář Cesta Náchod z.ú. provozuje:

Denní stacionář – sídlící v Náchodě – Babí, ulice Na Vyšehradě 67

Odlehčovací službu – ambulantní a pobytovou – sídlící v Náchodě, Bartoňova ulice 897

 

 

HISTORIE

Z podnětu rodičů a přátel postižených dětí bylo v Náchodě v roce 1993 založeno Občanské sdružení Cesta jako nestátní nezisková organizace, s cílem vybudovat účelové zařízení na pomoc dětem s postižením a jejich rodinám. Za podpory Okresního a Městského úřadu v Náchodě, Sdružení zdravotně postižených a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým se to podařilo.

V lednu 1994 byl zahájen zkušební provoz stacionáře Cesta, v únoru nastoupily první děti, v průběhu roku další a od září byl stacionář v plném provozu.

Do srpna roku 1998 provozoval stacionář svou činnost v pronajatých místnostech náchodského Déčka.

Od září 1998 je umístěn v bezbariérové přízemní budově v Náchodě – Bělovsi. Budova je účelově rekonstruována pro denní provoz stacionáře.

Zvyšující se věk dětí i pečujících osob, a tím i zvyšující se náročnost péče o děti s postižením donutil členy občanského sdružení zabývat se myšlenkou rozšíření služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Ke konci roku 2005 tyto myšlenky dostaly konkrétní podobu. Městský úřad v Náchodě nabídl našemu sdružení bezbariérový domek v Náchodě u penzionu Marie. Občanské sdružení se rozhodlo rozšířit své služby o odlehčovací (respitní) službu a provozovat ji v nově získaném domku. Služba je určena pro rodiny nebo osoby pečující o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením za účelem odpočinku pečujících, v případě nemoci a rekonvalescence pečujících nebo jiné překážky omezující řádnou péči o postiženou osobu.

Poslední čtvrtletí roku 2005 se neslo ve znamení příprav na tuto novou službu a začátkem roku 2006 mohl začít zkušební provoz.

Na začátku roku 2016 bylo Občanské sdružení Cesta přejmenováno na Stacionář Cesta Náchod z.ú.