Keramika s Lotry

keramika-s-lotryUběhlo už několik měsíců od poslední akce, která se konala v rámci projektu „Lotři na dobré Cestě“, který byl výsledkem spolupráce dvou neziskových organizací, Občanského sdružení Cesta a dětského vodáckého oddílu Lotři. Velmi kladné ohlasy veřejnosti a hlavně spokojené děti, byly dostatečnou odměnou nám všem, kteří jsme vložili spoustu času a sil do všech čtyřech akcí. Projekt sice už skončil, ale obě naše organizace jdou ruku v ruce dál.

Když si dva dobří přátelé opravdu rozumí, najde se mnoho důvodů ke společným setkáním. A tak slovo dalo slovo a dne 8.11.2013 se malí Lotři přijeli podívat do stacionáře. Jsou to děti pracovité a moc šikovné, takže nezůstalo jen u povídání. Pod dětskýma rukama se keramická hlína zázračně měnila ve vánoční andílky a betlémy s malým Ježíškem, Josefem a Marií. Ani my ze stacionáře jsme neseděli s rukama v klíně, a tak byl za chvíli každý koutek plný krásných výrobků.

Děvčata, ale i někteří chlapci, kteří dochází pravidelně do stacionáře na kroužek vaření, předvedli své kuchařské umění a připravili pro všechny účastníky této akce výborné koláče. Byly asi opravdu moc dobré, neboť se po nich jen zaprášilo.
Výrobky, které se tento den ve stacionáři narodily, čekají na vypálení v peci a pak budou vystaveny na prodejní akci, kterou OS Cesta pořádá každé Vánoce v prostorách náchodské knihovny.

A co bude dál? Z již zmíněného projektu „Lotři na dobré Cestě“ nám zůstal „Den nezávislosti“, kterého si obě organizace cení jako zlatého zrnka, vyrýžovaného z našeho společného úsilí. Snahou organizátorů „Dne nezávislosti“ je, aby se tento den stal tradiční akcí, konanou každý rok a se stejným cílem – spojit dva zdánlivě odlišné světy, svět zdravých se světem hendikepovaných lidí.

Denisa Voborníková
Ředitelka OS Cesta Náchod